Instrukcja Teams

Materiały dotyczące korzystania z Microsoft Teams:

 
Aby skorzystać z Teams-a, należy wejść na stronę:
office.com lub https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
86
Kategoria:
Ocena :